ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ


"Εκλεκτά προϊόντα βαθειάς κατάψυξης, με συνεχή έλεγχο για την ποιότητα τους, έτσι ώστε να κρατούν όλα τα στοιχεία τους."